Պլանավորումն ու բյուջետային կառավարումը ձեռնարկությունում: Դիպլոմային աշխատանք 55 էջ - 19 Դեկտեմբերի 2012 - Պատրաստի աշխատանքներ - Ռեֆերատ Կուրսային Դիպլոմային Գրքեր
Главная » 2012 » Դեկտեմբեր » 19 » Պլանավորումն ու բյուջետային կառավարումը ձեռնարկությունում: Դիպլոմային աշխատանք 55 էջ

Պլանավորումն ու բյուջետային կառավարումը ձեռնարկությունում: Դիպլոմային աշխատանք 55 էջ

26.09.2016
Автор: Ogtvox
Комментарии: 0
Просмотров: 591
Պլանավորումն ու բյուջետային կառավարումը ձեռնարկությունում
Բովանդակություն

Ներածություն ...……………………………………………………………………………………………3
Պլանավորման համակարգը ձեռնարկությունում .……………………………………………………8
Ռազմավարական և տակտիկական պլանավորումը ձեռնարկությունում …………………….. 12
Վաճառքի պլանավորումը .…………………………………………………………………………….19
Արտադրական ծրագրի պլանավորումը .…………………………………………………………….27
Աշխատուժի նկատմամաբ պահանջարկի պլանավորումը ……………………………………….31
Ֆինանասների պլանավորում …………………………………………………………………………36
Ֆինանասական պլանի (բյուջեի) պատրաստման փուլերը` թռչնաբուծական ֆաբրիկայի օրինակով …………………………………………………………………………………………………52
Եզրակացություն ..……………………………………………………………………………………….53
Գրականություն ...………………………………………...……………………………………………...56

Комментарии

Կոդ *: