Главная » 2009 » Սեպտեմբեր » 23 » Ստվերային տնտեսություն: ՌԵֆերատ: 16 էջ

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416

Ստվերային տնտեսություն: ՌԵֆերատ: 16 էջ

22.10.2016
Автор: hskox
Комментарии: 1
Просмотров: 1364
Ստվերային տնտեսություն 
Բովանդակություն 
1. Ներածություն: 
2. << Ստվերային տնտեսություն >> հասկացությունը: 
3. Ստվերային տնտեսական գործողությունները ըստ խմբերի: Ստվերային տնտեսության չափման մեթոդները: 
4. Ստվերային տնտեսությունը ՀՀ-ում: Պատճառները: 
5. Ստվերային տնտեսության դեմ տարվող պետական քաղաքականություն: 
6. Եզրակացություն: 
7. Օգտված գրականության ցանկ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքը հնարավոր է փոխանակել մեկ այլ աշխատանքով: Բաժանորդագրվեք և դարցեք կայքի բաժանորդ: Կայքի բաժանորդները կունենան մուտքի թույլտվություն բոլոր աշխատանքներին և բաժիններին ինչպես նաև հնարավորություն աշխատանքի փոխանակումը ձեր աշխատանքով: Բաժանորդագրման արժեքը 200 դրամ է 30 օր ժամանակով: Նախքան աշխատանքի փոխանակումը պետք է ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵԼ կայքում:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵԼ

Փոխանակել այս աշխատանքը

Комментарии

Ինձ հետաքրքրեց ձեր աշխատանքը ինչպես կարող եմ ձեռք բերել այն:
Spam 08.11.2009   |   Ђвтор: Ալեքսանդր 099977060
Կոդ *: